2023 Ambalaj trendleri artova_litho 20 Ocak 2021
2023 Ambalaj trendleri
2023 Ambalaj Trendleri
2023 Ambalaj Trendleri

T üketici davranışları, etraflarındaki dünya değiştikçe değişir. Son birkaç yılda tüketicilerin günlük yaşamlarında önemli değişiklikler olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bunda yaşadığımız pandemi süreci çok etkili oldu. 

2023’te markaların ve ambalaj tedarikçilerinin, rekabet gücünü korumak ve yeni pazar zorlukları karşısında başarılı olmak için daha çevik olmaları gerekecek. Ambalaj profesyonellerinin, markaları ve tüketicileri arasındaki kişisel ilişkiyi sürdürmesi ve genişletmesi gerekecek. Sürdürülebilirliği ilerletmek, teknoloji kullanımını en üst düzeye çıkarmak, tedarik zinciri operasyonlarını düzene sokmak, trend olan ambalaj tasarımı uygulamalarını dahil etmek ve verimlilik yaratmak için fırsatları kucaklamaları gerekecek. Ambalaj tasarımı, tüketici tercihleri ve teknoloji trendleri, geleceğin pazarını yaratmak için birbiriyle bağlantılıdır. Tüketici davranışı, markaların nasıl çalıştığını etkiler ve teknoloji, markalar, tedarikçiler, tüketiciler ve çevreleri arasındaki bağlantıyı güçlendirir.

Son iki yılı geride bırakırken, tüketicilerin markalara bakışını, ürün alışverişini ve hayatlarını yaşama biçimini etkileyen beş temel trend ortaya çıktı. Bu nedenle şirketler, tüketici sadakatini sürdürmek istiyorlarsa, bu tüketici eğilimlerine dikkat etmeli ve süreçlerini buna göre uyarlamalıdır.

Faruk ÖZTÜRK
Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *